LÃNH SỰ QUÁN MỸ CHO PHÉP GIA HẠN HỘ CHIẾU MỸ BẰNG THƯ TẠI VIỆT NAM

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa có thông báo sẽ chấp nhận cho Công dân Hoa Kỳ đang ở Việt Nam được phép nộp hồ sơ gia hạn hộ chiếu Mỹ qua đường bưu điện thay cho việc phải lấy hẹn và phỏng vấn tại Lãnh sự quán như trước đây.

Việc này chỉ có thể được thực hiện cho những ai thoả mãn các điều kiện sau:

- Bạn đang lưu trú và có một địa một địa chỉ nhận thư hợp lệ tại Việt Nam.

- Hộ chiếu của bạn phải được cấp không quá 15 và tính từ lúc bạn đủ 16 tuổi.

- Hộ chiếu của bạn phải là hộ chiếu có thời hạn 10 năm.

- Tại thời điểm xin gia hạn hộ chiếu, bạn không thực hiện việc đổi tên.

- Hộ chiếu của bạn không bị hư hỏng, bị rách.

Nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện đó. Bạn có thể dùng mẫu đơn DS-82 để thực hiện việc xin gia hạn hộ chiếu Mỹ của bạn tại VN và bạn có thể thanh toán trực tiếp tại Pay.gov.

Lãnh sự quán cũng cho biết thời gian xử lý hồ sơ gửi qua đường bưu điện từ 4-6 tuần. Nếu bạn đang có kế hoạch cho chuyến đi ngay lập tức bạn cần phải đặt hẹn dịch vụ làm khẩn.

Nguồn: U.S. Consulate General - Ho Chi Minh City