HỘ CHIẾU VIỆT NAM MẪU MỚI SẼ ĐƯỢC BỊ CHÚ NƠI SINH

Từ ngày 12/9/2022, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh in thông tin “Nơi sinh” vào mục bị chú của Hộ chiếu phổ thông do Bộ Công an cấp cho công dân Việt Nam kể từ ngày 15/9/2022.


Bộ Công an có Công văn đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có chức năng cấp Hộ chiếu Việt Nam cho công dân Việt Nam in thông tin “Nơi sinh” của công dân vào phần bị chú của Hộ chiếu. Đồng thời, Bộ Công an sẽ báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy Ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc đưa mục “Nơi sinh” vào trường thông tin trong các loại hộ chiếu do Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam.


Trước đó từ ngày 1/7/2022, Bộ Công an bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân Việt Nam. Sau đó từ ngày 15/8/2022, Đức, Mỹ và một số nước Châu Âu yêu cầu phải bị chú thêm "Nơi Sinh" mới có thể xin được Visa.


Thời điểm trước ngày 12/9/2022 thì việc bị chú "Nơi sinh" chỉ được thực hiện khi công dân có yêu cầu để đáp ứng các điều kiện xin Visa các nước như: Đức, Séc, Phần Lan, Tây Ban Nha, Mỹ…


Nhưng bắt đầu từ ngày 15/9/2022, tất cả hộ chiếu mẫu mới cấp cho công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam hoặc tại Nước ngoài đều sẽ mặc định được thêm vào "Nơi sinh" ở trong mục bị chú của hộ chiếu.


Tuy việc này không ảnh hưởng đến những ai đang sở hữu song tịch (Hoa kỳ - Việt Nam) vì công dân Hoa Kỳ hầu như đều được miễn thị thực khi nhập cảnh vào các nước Châu Âu. Nhưng Quý vị hiện vẫn đang là thường trú nhân của Hoa Kỳ hiện đang sở hữu mẫu hộ chiếu mẫu mới và đang có đơn xin thị thực các nước Châu Âu cần liên lạc với các cơ quan của Cục Quản Lý Xuất Cảnh hoặc Lãnh Sự Quán Việt Nam để được bị chú nơi sinh.


Nguồn: Thông tin Chính Phủ