TỪ NGÀY 3/5/2023, QUÝ VỊ CẦN PHẢI CÓ REAL ID

Được thông qua bởi Quốc Hội năm 2005, Đạo Luật REAL ID được ban hành dựa trên đề nghị của Ủy Ban 9/11 rằng Chính Phủ Liên Bang " đặt tiêu chuẩn cho việc cấp các loại lý lịch, chẳng hạn như bằng lái xe." Đạo Luật đưa ra các tiêu chuẩn an ninh tối thiểu cho các bằng lái và căn cước do tiểu bang cấp và cấm các cơ quan trực thuộc Liên Bang trong việc chấp nhận các căn cước và bằng lái sử dụng cho các công việc chính thức từ các tiểu bang không đáp ứng những tiêu chuẩn này. Các mục đích đó là:

- Vào các cơ sở Liên Bang

- Lên phi cơ thương mại theo quy định của liên bang


A - Làm thế nào để tôi có được một READ ID?

Quý vị cần đến DMV gần nhất nơi Quý vị sinh sống để tìm hiểu một cách chính xác hồ sơ đòi hỏi để có một REAL ID. Nhưng ít nhất là quý vị phải cung cấp giấy tờ chứng minh sau:

1) Đầy đủ tên họ pháp lý;

2) Ngày tháng năm sinh;

3) Số An Sinh Xã Hội;

4) Hai chứng minh về địa chỉ đang cư ngụ;

5) Tình Trạng Di Trú Hợp Pháp.


B - Làm thế nào để nhận biết một REAL ID?

Các thẻ theo tiêu chuẩn REAL ID sẽ có một hình ngôi sao 5 cánh ở góc phải. Tuỳ mỗi tiểu bang thì hình ngôi sao này có thể là màu trắng, vàng, đen. Ví dụ: tiểu Bang California thì sẽ có hình ngôi sao nằm trên hình con gấu Grizzly biểu tượng của tiểu bang California. Những thẻ căn cước không có một trong những biểu tượng này, thì đó không phải là REAL ID đúng quy định.


D - Khi nào thì REAL ID sẽ được thực thi?

Sau nhiều lần thay đổi và tạm hoãn do dịch bệnh. Chính quyền Liên Bang đã ấn định ngày 3/5/2023 là ngày mà mọi người dân sinh sống tại Hoa Kỳ phải có REAL ID.


Nguồn: dhs.gov