BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ LÃNH SỰ


* Miễn thị thực chỉ cấp cho người có mối quan hệ với người Việt Nam. (Ví dụ: Vợ, Chồng hoặc Con của người Việt Nam)


Xin hãy liên lạc nếu Quý vị có câu hỏi cần được giải đáp.