Dịch Thuật & Công Chứng

"Dịch thuật và công chứng là quá trình dịch văn bản, tài liệu từ ngôn ngữ gốc sang một ngôn ngữ theo yêu cầu, sau đó công chứng bản dịch này chuẩn xác với nội dung và đúng pháp luật so với bản gốc"

Để thực hiện thủ tục Dịch Thuật & Công Chứng, Quý vị cần chuẩn bị các giấy tờ sau:Quý vị có thể gửi hồ sơ đến:


Sau khi nhận được hồ sơ, Bang Vo sẽ gửi cho Quý vị thư xác nhận qua email kèm theo hoá đơn và thông tin thanh toán lệ phí.


Sau 10 ngày làm việc, Quý vị sẽ nhận được tracking number qua tin nhắn và hồ sơ sẽ được giao miễn phí cho Quý vị trong 2 ngày.

* Dịch Thuật và Công chứng chỉ chứng thực bản dịch đúng với ngôn ngữ gốc nhưng KHÔNG chứng thực nôi dung.