VISA DU LỊCH VIỆT NAM

"Visa du lịch là loại thị thực cấp cho người nước ngoài vào Việt Nam với mục đích du lịch đến Việt Nam hoặc các kỳ nghỉ ngắn hạn tại Việt Nam"

Để xin Visa Du Lịch Việt Nam tại Mỹ, Quý vị cần chuẩn bị các giấy tờ sau:


Quý vị có thể gửi hồ sơ đến:


Sau khi nhận được hồ sơ, Bang Vo sẽ gửi cho Quý vị thư xác nhận qua email kèm theo hoá đơn và thông tin thanh toán lệ phí.


Sau 10 ngày làm việc, Quý vị sẽ nhận được Visa qua email.

* Visa có thời hạn 30 ngày và một lần nhập cảnh hoặc 90 ngày và nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam.