CÔNG HÀM ĐỘC THÂN

"Công hàm độc thân là giấy tờ đã được Hợp pháp hoá Lãnh Sự dùng để chứng minh người đang định cư ở Mỹ vẫn còn trong tình trạng độc thân và đủ điều kiện để kết hôn với người ở Việt Nam"

Để xin Công Hàm Độc Thân tại Mỹ, Quý vị cần chuẩn bị các giấy tờ sau:


Người ở Mỹ:


Người ở Việt Nam:


Quý vị có thể gửi hồ sơ đến:


Sau khi nhận được hồ sơ, Bang Vo sẽ gửi cho Quý vị thư xác nhận qua email kèm theo hoá đơn và thông tin thanh toán lệ phí.


Sau 10 ngày làm việc, Quý vị sẽ nhận được tracking number qua tin nhắn và hồ sơ sẽ được giao miễn phí cho Quý vị trong 2 ngày.

* Công hàm độc thân sẽ có hiệu lực tối đa là 6 tháng.