Giấy Uỷ Quyền Cá Nhân

"Giấy ủy quyền cá nhân là văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi được ủy quyền"

Để thực hiện thủ tục Uỷ Quyền Cá Nhân tại Mỹ, Quý vị cần chuẩn bị các giấy tờ sau:


Người Uỷ Quyền:


Người được Uỷ Quyền:


Quý vị có thể gửi hồ sơ đến:


Sau khi nhận được hồ sơ, Bang Vo sẽ gửi cho Quý vị thư xác nhận qua email kèm theo hoá đơn và thông tin thanh toán lệ phí.


Sau 10 ngày làm việc, Quý vị sẽ nhận được tracking number qua tin nhắn và hồ sơ sẽ được giao miễn phí cho Quý vị trong 2 ngày.

* Giấy Uỷ Quyền Cá Nhân có giá trị tối đa 1 năm hoặc trong một lần cho mục đích được uỷ quyền.