MIỄN THỊ THỰC (VISA - 5 NĂM)

"Miễn Thị Thực là giấy tờ miễn các thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam được cấp cho người có nguồn gốc Việt Nam hoặc người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam đang định cư và có quốc tịch nước ngoài"

Để xin Miễn thị thực (Visa Việt Nam - 5 năm) tại Mỹ, Quý vị cần chuẩn bị các giấy tờ sau:


Quý vị có thể gửi hồ sơ đến:


Sau khi nhận được hồ sơ, Bang Vo sẽ gửi cho Quý vị thư xác nhận qua email kèm theo hoá đơn và thông tin thanh toán lệ phí.


Sau 3 ngày làm việc, Quý vị sẽ nhận được tracking number qua tin nhắn và hồ sơ sẽ được giao miễn phí cho Quý vị trong 2 ngày.

* Thời hạn của Visa Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng bởi thời hạn của Passport.