TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

"Di sản thừa kế là tài sản mà người đã mất để lại bao gồm tài sản riêng hoặc một phần tài sản của người đã mất trong tài sản chung với người khác. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật về quyền được nhận hoặc từ chối di sản thừa kế"

Để thực hiện thủ tục Từ Chối Nhận Di Sản Thừa Kế ở Việt Nam tại Mỹ, Quý vị cần chuẩn bị các giấy tờ sau:


Người Từ Chối Nhận Di Sản:


Người Để Lại Di Sản:


Quý vị có thể gửi hồ sơ đến:


Sau khi nhận được hồ sơ, Bang Vo sẽ gửi cho Quý vị thư xác nhận qua email kèm theo hoá đơn và thông tin thanh toán lệ phí.


Sau 10 ngày làm việc, Quý vị sẽ nhận được tracking number qua tin nhắn và hồ sơ sẽ được giao miễn phí cho Quý vị trong 2 ngày.

* Tài sản mà Quý vị muốn từ chối phải tuân thủ các quy định và không nhằm mục đích trốn tránh trách nhiệm pháp luật.