Uỷ Quyền Tài Sản ở Việt Nam tại Mỹ

"Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền"

Để thực hiện thủ tục Uỷ Quyền Tài Sản ở Việt Nam tại Mỹ, Quý vị cần chuẩn bị các giấy tờ sau:


Bên Uỷ Quyền:


Bên Được Uỷ Quyền:


Quý vị có thể gửi hồ sơ đến:


Sau khi nhận được hồ sơ, Bang Vo sẽ gửi cho Quý vị thư xác nhận qua email kèm theo hoá đơn và thông tin thanh toán lệ phí.


Sau 10 ngày làm việc, Quý vị sẽ nhận được tracking number qua tin nhắn và hồ sơ sẽ được giao miễn phí cho Quý vị trong 2 ngày.

* Mỗi bộ Hợp đồng Uỷ Quyền có giá trị tối đa 5 năm, được lập thành 3 bản và có giá trị pháp lý như nhau.